หาก
น้ำ

หากจะลงมือทำถ้ามีวิธีคิดที่ดีได้ก็ย่อมมี
วิธีทำและลงมือทำจนสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่
ควรจะเป็นแต่หากไม่เช่นนั้นลงมือทำไปก่อน
แต่มีวิธีคิดที่ดีก็จะย้อนมองวิธีทำที่ดีที่ถูก
ได้เช่นกันแม้จะผิดกี่ครั้งในการลงมือทำ
ก็ตามก็กลับยิ่งได้วิธีที่ถูกต้องมา 

[img]https://download.ocms365.com/v2/STAR/images/casino/casino-sexy.png[/img]

เมื่อ 20/10/2564 14:32น. IP:2001:fb1:20:673c:944e:599f:4bfe:79c.xxx
ชื่อ
อีเมล์
รูปภาพประจำตัว
รายละเอียด
แนบไฟล์
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ

Share on Line
Share on Pinterest