วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
27 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าวัดป่าภูหันบรรพต)
17 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าวัดป่าภูหันบรรพต)
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าวัดป่าภูหันบรรพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าวัดป่าภูหันบรรพต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.181-39 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.181-22 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.181-39 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.181-22 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านวังแสงใต้ (สายศาลาปู่ตา - หนองหมูเน่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านวังแสงใต้ (สายศาลาปู่ตา - หนองหมูเน่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 7 (ถนนสายน้ำบาดาล - ถนนลาดยางดอนโจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 7 (ถนนสายน้ำบาดาล - ถนนลาดยางดอนโจด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโนนคำมี (ถนนสายบ่อขยะเก่า - ที่นานางเบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวถนนโดยเสริมผิวหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านโนนข่า (สายโรงพักเก่า - บะน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest