ชื่อ
: นายสนธยา หิงพุดซา
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
โทรศัพท์
: