ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

ตั้งอยู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น 40180 

โทรศัพท์/โทรสาร :  0-4300-0348

อีเมล admin@wangsang.go.th

Share on Line
Share on Pinterest