วิสัยทัศน์

           " แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ การศึกษาก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ "

 

Share on Line
Share on Pinterest