ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest