ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง   เรื่อง การเปิด - ปิด น้ำประปาบ้านหูลิง - โนนศิลา ชั่วคราว  เนื่องจาก อุปกรณ์ของระบบประปาชำรุดฯ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง   เรื่อง การเปิด - ปิด น้ำประปาบ้านหูลิง - โนนศิลา ชั่วคราว  เนื่องจาก อุปกรณ์ของระบบประปาชำรุดฯ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  
เรื่อง การเปิด - ปิด น้ำประปาบ้านหูลิง - โนนศิลา ชั่วคราว  เนื่องจาก อุปกรณ์ของระบบประปาชำรุด  
จึงจำเป็นต้องมีการปิดการใช้น้ำ ระหว่างวันที่ 5 -7 มกราคม 2564 เพื่อซ่อมแซม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
และสำรองน้ำไว้ใช้ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest