ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง

 

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน-กรกฎาคม 
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง

Share on Line
Share on Pinterest