โครงการจัดทำโครงการตัดต้นแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการจัดทำโครงการตัดต้นแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

         โครงการจัดทำโครงการตัดต้นแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการสัญจรไป -มา ถนนสายหลักบ้านโซ่ง - หนองยายเกลี้ยง

Share on Line
Share on Pinterest