โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

         โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์  ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า  น้ำยาปรับผ้านุ่ม)

Share on Line
Share on Pinterest