องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

 

ปี

Share on Line
Share on Pinterest